Libido máme v génoch

Vo svete existuje istá nerovnováha medzi mužmi a ženami. Jedna strana to chce veľa a často, a nevyberá si tak, druhá strana si vyberá viac a potrebuje viacej podnetov na dosiahnutie tej správnej nálady. Prečo je to tak? Prečo majú muži väčšie libido? Sú muži v tomto smere skazení častým pozeraním erotických filmov, alebo to je dnešnou spoločnosťou? Odpoveď je prekvapivá – máme to v génoch, alebo presnejšie povedané, na vine je evolúcia.

Prečo evolúcia dala mužom väčšie libido?

   Ľudský mozog sa vyvíja už milióny rokov. Naša evolúcia do podoby, v ktorej sme teraz, preto prešla neskutočným množstvom situácií a zmien. Za takú dlhú dobu sa isté charakterové črty u jedného pohlavia prispôsobili ich postaveniu vo vzťahu. Možno sme všetci kedysi začali v jednoduchej forme a žiadne pohlavie nemalo väčšie libido, ako to druhé. Ale postupom času si každé pohlavie našlo svoju rolu vo vzťahu. A to je hlavný dôvod, prečo máme vo väčšine prípadov, rozdielne libido podľa pohlavia.             

Rozmnožévanie sa ako zmysel života

   Z evolučného hľadiska je najdôležitejšie rozmnožovanie sa. Takže v nasledujúcich riadkoch sa budeme pozerať na pohlavný styk a jeho praktickú úlohu pri rozmnožovaní sa. U mužov styk znamená len krátky moment (v porovnaní s dĺžkou života), ktorý má za účel zaistiť potomstvo. Úloha muža preto je nájsť si partnerku a oplodniť ju. Potom je takzvaná investícia muža už nižšia – stará sa o partnerku a potomka, no nemusí tomu venovať svoje telo a všetok čas. U žien bola táto investícia ale oveľa väčšia. Ženy sa pri styku zaväzujú svojím telom – v ktorom budú 9 mesiacov nosiť potomka, a potom sa o neho ďalej intenzívne starať počas prvých rokov jeho života. Takže na rozdiel od mužov, žena stráca viac zo svojho času a prostriedkov.

Vyberavé ženy a voľnejší muži 

  Preto evolúcia „nastavila“ ženy tak, aby boli viac vyberavé a len tak sa nevrhali do situácií, ktoré ich môžu zaviazať na dlhodobo. Potrebujú komplexnejšie podnety, viac istoty a zázemia. U mužov bola táto investícia tela, času a prostriedkov nižšia, takže k tomu pristupovali voľnejšie a takto mali sex aj častejšie. Čo sa odzrkadlilo v ich vývoji a zvykli si na častejší styk - stačí im na to jednoduchý podnet. Teleportujme sa ale teraz z doby kamennej do dnešnej spoločnosti – hoci sa situácia zmenila drasticky, náš mozog sa výraznejšie nezmenil. Ten sa vyvíjal milióny rokov, takže potrebuje takisto dlhú dobu, aby sa zmenil v hlbšej miere. Preto mužom zostal voľnejší prístup, väčšie libido a nižšie nároky na podnety k pohlavnému styku.

Staré nastavenie, nové problémy

  Nastáva tu ale jeden problém – to isté „nastavenie“ mužov už po tisícky rokov je postavené pred veľké množstvo nových situácií dnešnej doby. Viac stresu v práci, viac starostí na pleciach, širšia škála rozptýlení a nové druhy chorôb. Toto všetko môže spôsobiť mužšké problémy alebo znížené Libido. Ale vďaka tradičnej medicíne a pokroku v technológii Vám aj na tieto problémy ponúkame prírodné riešenie –  prírodný doplnok výživy Total Vital Max Prostata-Potencia-Libido ktorý obsahuje unikátnu zmes Macy, Tribulusu, Serenoi, Gravioly a  Ženšenu ktorá môže napomáhať pri problémoch s močovými cestami, prostatou, potenciou a libidom čo prispieva k zvýšeniu pohlavnej aktivity.

 

Zobraziť v blogu